Vår säkerhetspolicy

För individen, företaget och samhället.

Vår ambition är att som yrkesmän med ledningsansvar vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen, företaget och samhället.

Detta innebär att ledning och anställda:

  • Håller fordon och utrustning i trafiksäkert skick
  • Alltid använder säkerhetsbälte
  • Håller tillräckligt avstånd till framförvarande
  • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
  • Tar hänsyn till väglaget
  • Respekterar kör- och vilotidsreglerna
  • Respekterar gällande viktbestämmelser
  • Säkrar godset enligt gällande bestämmelser
  • Är sprit- och drogfria - inkl. starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
  • Inte accepterar transportuppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
Kontakt

Tel: 0278-193 00
Fax: 0278-193 44
Bernt-Åke: 070-269 02 21

Kontor: 076-849 48 06
info@baanderssonsakeri.se

Frågor om gods & bokningar:
boka@baanderssonsakeri.se

Transportledare
Daniel: 070-334 44 88